Ansvarsfraskrivelse

Informasjonens nøyaktighet: Innholdet på Mitt Smarthjem er utelukkende til informasjonsformål. Selv om vi anstrenger oss for å sikre at all informasjon er nøyaktig og oppdatert, kan vi ikke garantere fullstendig nøyaktighet eller aktualitet av informasjonen som presenteres.

Ingen profesjonell rådgivning: Informasjonen på dette nettstedet er ikke ment som, og skal ikke tolkes som, profesjonell rådgivning. Brukere bør konsultere med kvalifiserte fagfolk før de tar beslutninger basert på informasjonen funnet på vårt nettsted.

Ansvarsbegrensning: Mitt Smarthjem er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av bruk av informasjonen på dette nettstedet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader eller straffeskader.

Eksterne lenker: Vårt nettsted kan inneholde lenker til eksterne nettsteder som ikke drives av oss. Vi har ingen kontroll over innholdet og praksisene til disse nettstedene og kan ikke akseptere ansvar eller ansvarlighet for deres retningslinjer.

Endringer i ansvarsfraskrivelsen: Denne ansvarsfraskrivelsen kan endres fra tid til annen, og enhver slik endring vil være effektiv umiddelbart etter at den er publisert på nettstedet.

Kontakt: Hvis du har spørsmål om denne ansvarsfraskrivelsen, vennligst kontakt oss på [email protected].