Vilkår og betingelser

Ved å bruke https://mittsmarthjem.com/ (“nettstedet”), aksepterer du disse vilkårene og betingelsene i sin helhet. Hvis du er uenig med disse vilkårene og betingelsene eller deler av dem, må du ikke bruke dette nettstedet.

Opphavsrett

Innholdet på nettstedet, inkludert tekster, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp og programvare, er eid av Mitt Smarthjem eller dets innholdsleverandører og beskyttet av norsk og internasjonal opphavsrettslovgivning.

Brukslisens

a) Du kan vise og laste ned for cachelagring kun for personlig bruk, og ikke for kommersiell bruk.

b) Du må ikke:

  • Publisere materiale fra nettstedet uten forutgående skriftlig samtykke.
  • Selge, leie eller underlisensiere materiale fra nettstedet.
  • Reprodusere, duplisere, kopiere eller på annen måte utnytte materiale på vårt nettsted for kommersielle formål.

Akseptabel bruk

Du må ikke bruke dette nettstedet på noen måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade på nettstedet eller forringe tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten av nettstedet.

Begrensning av ansvar

Informasjonen på dette nettstedet gis gratis, og du anerkjenner at det ville være urimelig å holde oss ansvarlige i forhold til dette nettstedet og informasjonen på dette nettstedet.

Endringer

Mitt Smarthjem forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene til enhver tid, og din fortsatte bruk av nettstedet vil bety din aksept av eventuelle justeringer til disse vilkårene.

Hele avtalen

Disse vilkårene og betingelsene, sammen med Mitt Smarthjems personvernerklæring, utgjør hele avtalen mellom deg og Mitt Smarthjem i forhold til din bruk av dette nettstedet.

Lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene vil bli styrt av og tolket i samsvar med lovene i Norge, og eventuelle tvister relatert til disse vilkårene og betingelsene vil være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse Vilkår og Betingelser, vennligst kontakt oss på [email protected].